Vakıf Kurucumuz

KURUCUMUZ: ÜSTADIMIZ  FADLULLAH KOCAMAN

cozumarastirmaÜstadımız Fadlullah Hazretleri1952–2009 yılları arasında Nurşin’de yaşamış bir gönül sultanıdır. . Babası Şeyh Nasır Hazretleri (Hazret’in torunu, Şeyh Fethullah’ın oğlu), Annesi Şeyh Abdurrahman-i Taği’nin torunu, Şeyh Masum’un kızı Hicrete hanımdır.20 sene medrese eğitimi aldı. İleri düzeyde Arapça, Farsça bilmektedir. Tefsir, Fıkıh, İslam Tarihi alanlarında derin bilgi sahibi idi. Fıkıh alanında Müslümanların birçok sorularını cevaplandırdı ve meselelerine yardımcı oldu. Eğitimini tamamladıktan sonra uzun yıllar müderrislik yaptı. Tasavvuf alanında büyük hizmetleri oldu. Vakıf hizmetlerine önem verirdi. Çözüm ve Araştırma Vakfı’nın kuruluşuna önderlik etmiştir. Her zaman “Halkın yanında Hakk'la beraber olma.” yüceliğini şahsında ve eser­lerinde görmek mümkündür.

İnsan’ın bu dünyaya geliş sebebi Yaratıcıyı tanımaktır. İnsan terbiye ve eğitim ile kemale ulaşmak kabiliyetine sahip, sosyal ve toplumsal yönü olan, gönül sahibi bir varlıktır. Cenab-ı Hakk’a karşı şahsi olarak sorumlu olmakla birlikte, kendisini ve etrafını tanımak, çevresini geliştirmek mecburiyetindedir.  İnsan bu dünyada boşu boşuna yaratılmış herhangi bir varlık değildir. Bilakis o daha bu dünyaya gelmeden önce başka âlemlerde ilmen ya da ruhen mevcut olup buradaki hayatına belli bir gaye için gönderilmiş, kâinatın göz bebeği bir varlıktır. Üstadımız Fadlullah Hazretleri hayatı boyunca kendini insanlığa hizmete vakfetmiş, gerçek manâda tasavvufun insanlığa hizmet olduğunu örnek ahlakıyla sergilemiştir. "Allah güzeldir, güzel olanı sever" prensibi ile güzel olan her şeyi insanların hiz­metine sunmuştur. Yapılan hizmetleri Allah için yapan ve topluma örnek olan yüce şahsiyetlerden biridir.

Üstadımız Fadlullah Hazretleri’nin çizdiği ideal insan tipinde söz ile fiilin mutabakatı aranıyordu. Nurşin ve çevresinde, kendisine gönül verenler üzerinde oluşan otoritesinin kaynağında da bu mutabakatın önemli yeri vardı. Eşsiz bir tevazuya sahipti. Bu tevazuyu fiilen yaşıyordu. İnsanlar arasında azametle yürümemiş, davetlere icabet etmiş, sevenleri ile beraber olmuştu. Kadirşinas ve vefalı idi. Her türlü meşru gayreti destekleyen bir fikre sahipti. Hayatının her adımı sünnete mutabaatta bir gezinti gibi idi. Bütün hayatını yaratıcının istediği gibi bir kul olmaya vakfetmişti. Müslümanları birlik beraberliğe davet etmiş, İslam kardeşliğine önem vermiştir.

Üstadımız Fadlullah Hazretleri sosyal yönü ile oldukça dikkat çeken üstün özelliklere sahiptir. Kan davaları gibi büyük kavgaları, aile münakaşalarını, komşu anlaşmazlıklarını bıkıp usanmadan sulh etmiş, ömrünü İslam üzere ve barışa yönelik işler yaparak geçirmiştir.

Üstadımız Fadlullah Hazretleri'nin düşündüğü ama hayatında gerçekleştiremediği birçok projesi daha bulunmaktadır. Kurmuş olduğu “Çözüm ve Araştırma Vakfı” bu projeleri gerçekleştirme yönünde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üstadımız Fadlullah Hazretleri 1975 tarihinde  Şeyh Abdulhakim Firsavi Hazretlerinin torunlarından  Rubaşe Hanımla evlenmiştir. Rubaşe Hanım, daimi olarak Üstadımız Fadlullah Hazretleri 'nin manevi hizmetlerinin yanında olmuş onu desteklemiştir. İnsanlar tarafından bu gün sıkıntı olarak görülen birçok hizmet ailesi tarafından birer vazife addedilmiştir. 30 yıl süren evliliklerinden beşi kız üçü erkek olmak üzere sekiz evlâdı olmuştur. Oğlu Alameddin Kocaman kurduğu Vakfın Başkanlığını ve manevi hizmetlerini devam ettirmektedir.

© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "