Müritler Arasında Gözetilecek Edep Kuralları

 

 

MÜRİTLER ARASINDA GÖZETİLECEK EDEP KURALLARI

 

1- Mürid, hiçbir zaman diğer müritlerin ortaya çıkan ayıplarına veya meydana gelen ayak sürçmelerine bakmamalı, onları görmezlikten gelmelidir. Çünkü kendiside aynı duruma veya bir benzerine düşebilir. Nitekim arifler ‘ insanların ayıpları hakkında keşif yolu ile bilgi sahibi olan sofinin bu keşfi şeytani bir keşiftir’ demişlerdir. İnsanların ayıplarına göz diken ve gördüğü ayıpları kötüye yoran kimse tarikatın feyzinden fazla faydalanamaz, onun kalbi bozuk olur ve şeyhinden de yarar sağlayamaz.

2- Mürid, ulu Allah’ın kendisine bağışlamış olduğu her şeyi diğer mürid kardeşleri ile paylaşmalıdır.

3- Mürid, tekke yöneticilerine ve diğer yöneticilere güçlük çıkarmamalıdır.

4- Mürid, hayırlı günler, geceler ve mevsimler konusunda diğer mürid kardeşlerini uyarmalıdır. Seher vakitleri, Cuma geceleri, Ramazan ve Kurban bayramları ile Kadir geceleri gibi. Ayrıca kardeşlerinden önce uyanıp da kendi-sini onlardan üstün görmemeli, tersine diğer kardeşlerinin uykularını kendi ibadetlerinden daha hayırlı saymalıdır. Çünkü uyku yazıya geçmez.

5- Mürid, hiçbir şekilde ne şeyhi ve ne de arkadaşları konusunda diğer müritler için kötü örnek olmamalıdır. Mesela şeyhinin eli altından ve terbiyesinden çıkarak dünya ile ilgili görevlerin peşine düşmemeli, kendisine bol yiyecek ve giyecek sağlamaya yönelmemeli ve böylece şeyhinin ve mürid kardeşlerinin haklarını çiğneyerek kendisine özenenlerin davranışlarını taklit edecekleri kötü bir örnek olmamalıdır.

6- Mürid, tembelliğe ve miskinliğe dalmamalı, tekkenin ihtiyaçlarının gideril-mesi konusunda diğer kardeşlerine yardımcı olmalıdır.

7- Mürid, her türlü sıkıntıya katlanmak konusunda kardeşlerine örnek olmalıdır.

8- Mürid, ailesi, akrabası veya kendisine bakacak dostları olmayan müritlerin tekkedeyken hasta yatağına düşenlerine hizmet etmekten geri kalmamalıdır.

9- Mürid, kardeşlerine karşı beslediği duygular bakımından kendini daima murakebe ( gözetim) altında tutmalı, herhangi bir Müslüman’a karşı kalbinde kötü yönde bir değişiklik belirir belirmez o kötü duyguyu gidermeye çalışmalı ve Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmelidir.

10- Mürid, ölüm döşeğinde yatan kardeşine yakın ilgi göstermeli, onun yanıbaşında sabahlayıp üzerindeki hakları ödemiş olarak onu uğurlamalıdır.

11- Mürid dua ederken diğer mürid kardeşlerini unutmamalı, onlar için geceleyin kalkarak kıldığı namazların secdelerin de ulu Allah’tan mağfiret ve müsamaha dilemelidir ki yanı başında bulunan melek de ona ‘ sana da’ diye karşılık versin.

12- Mürid, her kardeşini daima iyilikle anmalı, özellikle bir kardeşi ile küstüğü zaman bu tutumu daha büyük ısrarla sürdürmeli, böyle yapmasına direnecek olan kalbindeki duygulara ve diline aldırmamalıdır.

13- Mürid, kardeşlerine hizmet etmeyi ve onların temel ihtiyaçlarını gidermeyi nafile ibadetlerden daha önde ve daha önemli tutmalıdır.

14- Mürid, helaları temizlemek konusun da önayak olmalıdır. Ayrıca diğer kardeşlerine muhtaç olup da isteği reddedilerek başkalarının günaha girmesine sebep olmamak için yanında ustura, bıçak, makas iğne ve şiş bulundurmalıdır.

15- Mürid, herhangi bir mürid kardeşine veya başka birisine yahut - ALLAH göstermesin- şeyhine karşı edebe aykırı bir harekette bulunduğu zaman başını açarak ve sağ elini sol eli üzerine koyarak tekkenin ayakkabılığın da ayakkabılarla aynı hizada durarak kardeşine veya şeyhine karşı yapmış olduğu haksızlıktan dolayı pişman olduğunu belirtmeli ve af ve dileği kabul edilinceye kadar hiç oturmamalı, tersine kendisine acınıncaya kadar ayakta dikilerek ‘ben zalimim ben haksızım’  demelidir.

16- Mürid, daima diğer mürid kardeşlerini edep kurallarını uymaya teşvik etmelidir.

17- Mürid, özrü olmadıkça koku verici yiyecekler yemekten kaçınmalıdır.

© 2017 Nurşin.com"Site içerisindeki Tüm Yazı Resim ve Medyaların Telif Hakları nurşin.com 'a aittir , izinsiz kopyalanamaz , çoğaltılamaz. "