Ayrılıklar

Yaşarken kıymetini bilemediklerimiz, bize elveda demeye hazırlandıklarını hissettiğimizde yüreğimizi korkular sarar. Bir burukluk içimize düşer. Gözlerimizden eski hayaller bir bir uçuşur.

 

Çağımızda Bilgi

21. yüzyılın son çeyreği içerisinde bulunuyoruz. Bu çağ için bilgi ve internet çağı deniliyor. İnternetin giderek yayılması ile tam bir bilgi bombardımanı yaşıyoruz. Gelecek bilimcisi Alvin Toffler, bu gidiş doğrultusunda gelecek için şöyle bir tahminde bulunuyor: ‘Bilgiyi yakalayan toplumlar, bilgiyi yakalayamayan toplumları fena halde ezecektir.’ Toffler, burada gelecekte kazanacak olanın bilgi olduğunu söylüyor. Dikkat edilirse kuvvet, para, silah gibi geçmiş dönemlerin güç odaklarını anmıyor. Bilginin ezici bir güç olacağından bahsediyor. Bu değerlendirme elbette yerindedir.