Yazdır

MÛTÛ KABLE ENTE MÛTÛ ~ ÖLMEDEN ÖNCE ÖLÜNÜZ!

Aktif .

1-seyda alameddinBismillâhirrâhmnirrahîm. Elhamdulillâhi Rabbil Âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Resûl-i Ekrem (s.a.v) “Rabbenâ âtina fid dünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.” diye dua etmiştir.

Yazdır

ADI AŞK

Aktif .

3-hat

Cihânı hiçe satmaktır adı aşk
Dökülüp varlığı gitmektir adı aşk

Elinde sükkeri ayruğa sunup
Ağuyu kendi yutmaktır adı aşk

Belâ yağmur gibi gökten yağarsa
Başını ona tutmaktır adı aşk

Bu âlem sanki oddan bir denizdir
Ona kendini atmaktır adı aşk

Var Eşrefoğlu Rûmi bil hakikat
Vücudu fâni etmektir adı aşk

 

Eşrefoğlu Rumi